SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

 

12 marca cały świat obchodzi Dzień Matematyki.
Kilka klas naszej szkoły wzięło udział w zabawie mającej na celu pokazanie jasnej strony tej nauki.

Uczniowie na lekcjach matematyki tego dnia rozwiązywali dla przyjemności
zadania zaczerpnięte z prezentacji, z zakresu matematyki i nauk pokrewnych.
Treść zadań nawiązywała do tematyki kuchennej
– stąd hasło tegorocznego Dnia Matematyki
„Matematyka od kuchni”.

Drużyny uczniów rywalizowały miedzy sobą,
nad prawidłowością przebiegu turnieju matematycznego czuwali sędziowie.

Turniej miał walor edukacyjny, gdyż do każdego pytania w prezentacji
dołączona była prawidłowa odpowiedź oraz krótki opis „na temat”
wyczerpująco objaśniający dane zagadnienie.

Najlepsi zostali nagrodzeni ocenami celującymi.
A oto zwycięskie drużyny:
z klasy II b Sandra Skubek, Amanda Szyszka i Anna Sarnowska,
zaś z klasy II c Emilia Rudzka, Monika Kłopotek Główczewska i Weronika Gawin.

G. Sołtysiak

> 19 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon