SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

Drodzy Rodzice, wpłacane przez Państwa składki na fundusz Rady Rodziców w całości przeznaczane są na potrzeby dzieci. Nasz budżet zależy od wpłaty każdego Rodzica!
Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się w kolejne inicjatywy - sugerowana minimalna wysokość składki rocznej pozostaje bez zmian, tj. 40 złotych.

Jeżeli do gimnazjum uczęszcza więcej dzieci pochodzących z jednej rodziny, rodzice wnoszą składkę tylko za jedno dziecko.

Wpłaty są dobrowolne i można ich dokonywać jednorazowo lub w dwóch ratach.

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu. Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie uda się dokonać jeszcze więcej.

Wpłat można dokonywać podczas zebrań klasowych lub bezpośrednio kierować na konto bankowe:

Nr 03 8146 0003 0000 0283 3000 0010

Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza.
Rada Rodziców przy Gimnazjum Nr 1, ul. Młodzieżowa 44. 89-604 Chojnice.

W imieniu Rady Rodziców serdecznie dziękuję wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki. Każda Państwa pomoc finansowa będzie służyła dobru naszych dzieci.

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Agata Wiśniewska


> 22 Maj 2018    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena