SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach


Szanowni Rodzice!

Przyjmujemy zapisy do Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach
w roku szkolnym 2018/2019 uczniów na wszystkie poziomy,

Tworzymy klasy:

pierwsze

  • integracyjna (15 uczniów)
  • sportowa (20 uczniów)
  • ogólnodostępne z nadobowiązkowym językiem niemieckim i angielskim
- czwarte
  • integracyjna (15 uczniów)
  • terapeutyczna (13 uczniów)
  • ogólnodostępne
- siódme
  • integracyjna (15 uczniów)
  • terapeutyczna (13 uczniów)
  • ogólnodostępne

 

Sekretariat czynny:

poniedziałek                730 – 1500
wtorek                         730 – 1600
środa                            700 – 1500
czwartek                      700 – 1500
piątek                           700 – 1500


Prosimy z składanie zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie do szkoły
w powyższych godzinach.

Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do odwiedzania naszej szkoły każdego dnia.


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
(źródło: http://bip.miastochojnice.pl)
Rekrutacja do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej i publicznym gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice na rok szkolny 2018/2019

1. Ogólne zasady rekrutacji.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica dziecka.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów spoza obwodu danej szkoły i przeprowadzane jest wtedy, gdy publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

2. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice określa Uchwała Nr XXIX/334/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

KRYTERIA REKRUTACJI + OŚWIADCZENIA - pobierz

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - pobierz
OBWÓD SP-8 - WYKAZ ULIC:

BAŁTYCKA; BORSKA; BRUSKA; CHOCIŃSKA; CZERSKA; DALEKA; DERDOWSKIEGO;
HUBERTA WAGNERA; IGIELSKA; IGŁY; JANTAROWA; KARSIŃSKA; KARTUSKA; KILIŃSKIEGO; KOŚCIERSKA; KSIĄŻĄT POMORSKICH DO NR 28; LIPOWA; MARYNARKI; MŁODZIEŻOWA; MODRA; MORSKA; OGRODOWA; OKRĘŻNA; PLAC ŚW. FAUSTYNY; PORTOWA; RYBACKA; RZEPAKOWA; SIELSKA; SPORTOWA; TUCHOLSKA; WIDOKOWA; WIELEWSKA; WYSOKA; ZAUŁEK; ŻEGLARSKA;

OBWODY INNYCH SZKÓŁ - WYKAZ ULIC - zobacz
DOKUMENTACJA DO POBRANIA
KLASA I
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ - pobierz
(dla dzieci z obwodu SP-8)
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ - pobierz
(dla dzieci z innych obwodów szkół podstawowych)
KLASY II - VII
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLAS od II do VII - pobierz

 

KLASY SPORTOWE


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH - kliknij i zapoznaj się

> 22 Maj 2018    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena